Beste volleybal vrienden,
Als alles normaal zou zijn verlopen hadden we de laatste SVM avond er inmiddels op zitten, kampioenen gehuldigd en zouden we ons volop gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen. Helaas is nog niet duidelijk hoe en wanneer dit allemaal weer gaat starten. Daarom willen we jullie het volgende meedelen:- De teamopgave hoeft NIET meer voor de zomervakantie te worden ingeleverd. Veel teams zijn nog in onzekerheid over het komende jaar en daar geven we ruimte voor.- Graag ontvangen we uiterlijk 22 augustus de opgave van het aantal teams wat jullie willen inschrijven voor het nieuwe seizoen. – De jaarvergadering hebben we voor nu gepland op 1 september.- Per 15 september hopen we dan weer de competitie te starten.
Dit alles natuurlijk nog steeds onder voorbehoud van de situatie op dat moment. We zullen begin augustus een opgave lijst sturen voor het aanmelden van de teams.
Wensen we jullie als bestuur een rustige, maar vooral gezonde zomer toe en hopen van harte elkaar in september weer in de sporthal te mogen ontmoeten.

Namens het bestuur

Tineke Bergsma

secr. SVM