• Corona update 7 febr. 
  Helaas hebben we moeten besluiten om de competitie te stoppen. Er zullen dit seizoen geen wedstrijden meer worden gespeeld. Het inleggeld voor dit seizoen zal, na aftrek van de gemaakte en vaste kosten, binnenkort aan de teams worden terugbetaald.
 • Corona update 14 okt.
  Tot nader bericht zijn geen  sportwedstrijden toegestaan.
  Zodra spelen weer is toegestaan, zullen wij het wedstrijdschema  aanpassen, en de competitie vervolgen.
 • Corona update 28 sept.
  Zo het nu lijkt kunnen de wedstrijden voorlopig (zonder publiek) doorgaan.
  Indien wedstrijden op een later moment toch moeten  worden afgelast zal dit op de speeldag voor 12:00 uur op de site worden aangegeven.
  Als er na 12:00 uur wijzigingen zijn, zullen de teams door ons worden geïnformeerd.
 • Coronareglement
  Toepassing corona maatregelen Sporthal Ezinge
  Als eerste: BLIJF THUIS BIJ KLACHTEN
  Vervolgens zijn de volgende regels van kracht:
  Thuis omkleden
  Handen desinfecteren bij binnenkomst
  Volg de looproute naar de kleedkamer.
  LET OP: Kaarten en wedstrijdformulier ophalen VOORDAT je naar de kleedkamer gaat.
  Je kunt nl niet meer terug.
  Blijf in de kleedkamer wachten tot je de zaal in kunt.
  Neem schoenen en jas in de tas mee naar het veld (je komt niet meer terug in de kleedkamer)
  Na de wedstrijd wachten op het veld tot het veld voor de deur naar buiten vrij is. (via de
  dubbele deuren naar buiten)
  Naar de kantine via de trappen / tribune. → blauwe route
  Na je wedstrijd de bal, scheidsrechtersstoel, telbord en reservebank schoonmaken met doekjes. Deze liggen bij het veld.
  Materialen moeten bij terugplaatsen in de opslag worden schoongemaakt met de daar aanwezige doekjes. Hiervoor moet lijst worden getekend.
  Het hokje van Berta wordt voorzien van een scherm. Bij Berta zitten is niet mogelijk.
  Het wedstrijd formulier is aangepast en vul je in de kleedkamer in.
   Per team is er 1 formulier. De scheidsrechter vult beide in met de standen
  Volgens de NEVOBO regels mag je geen handjeklap doen of ander onnodig contact. Hier op letten.
  Het uitgebreide protocol is terug te vinden op de website van gemeente Meppel.

   

 • Gewijzigde invallersbepaling per 7 januari 2020 (update 14 januari *)
  Er is discussie over het inlenen van spelers uit een hoger team.
  Dit kan de indruk wekken bij de tegenstander dat dit zo selectief wordt gedaan, dat men er voordeel uit haalt bij wedstrijden die ertoe doen.
  Daarom gaan we dit als volgt aanscherpen: niet meer speelgerechtigd (dus met 4), dan mag je max 1 persoon uit een hoger team lenen of iemand uit de zaal uit dezelfde of lagere klasse.
  Lenen van lagere teams blijft zoals het nu ook is.
  Het is dus niet meer toegestaan om bij 5 spelers een zesde uit een hoger team te vragen.

   

  * Uitzondering: Voor de laagste teams is het toegestaan om 1 wedstrijd per maand 1 speler uit een hoger team te lenen als ze met 5 spelers zijn.

 • Terugtrekken Teams
  Tot 1 September kunnen teams kosteloos worden teruggetrokken, na 1 september worden de inschrijf kosten in rekening gebracht.
 • Adverteerders gezocht
  We kunnen nog steeds adverteerders gebruiken voor op onze website.
  voor 25 euro per jaar komt de adverteerder met het logo van zijn bedrijf op de website te staan.
  Aan het logo kan een website-adres worden gekoppeld.
  Gemiddeld wordt de website zo’n 300 keer per maand bekeken.
  Dus mochten jullie als spelers zelf of iemand anders weten die de stadscompetitie willen sponsoren, neem dan contact op met Erik Flierman via  info@stadsvolleybalmeppel.nl
 • Voetfout
  Als de middenlijn door een speler wordt overschreden tijdens een spelmoment en de bal is in de buurt dan dient er te worden afgefloten te worden voor voetfout.
 • Wachten betreden zaal
  Spelers voor de volgende wedstrijden of teams die al klaar zijn met hun wedstrijd, niet langs de velden lopen als er nog gespeeld wordt en niet te dicht op de velden gaan staan. Graag wachten in de gang of kleedkamer.
 • Schermen
  Schermen mag niet meer, hiervoor zal worden afgefloten