Functieomschrijving voorzitter.

 • Algemeen
  • Ondersteunen van alle bestuursleden bij het uitoefenen van hun functie.
  • Er toezicht op houden dat de volleybalcompetitie soepel en gladjes verloopt.
  • Overleg met de sponsors over de bijdrage en periode van de sponsoring.
  • Vraagbaak zijn/aanspreekpunt m.b.t. arbitrage
 • In juni
  • Het leiden van de bestuursvergadering.
 • In september (2 avonden ):
  • Scheidsrechterscursus geven
  • Het leiden van de algemene leden vergadering.
 • Van oktober t/m april( ± 28 avonden ):
  • Regelmatig aanwezig zijn op de dinsdagavond.
  • Verzorgen prijsuitreiking, al of niet met behulp van sponsors.
 • In januari
  • Het leiden van de bestuursvergadering

Functieomschrijving secretariaat.

 • Algemeen
  • De inschrijving bij Kamer van Koophandel in Meppel jaarlijks verzorgen.
   Verzorgen inkomende post.
  • Bij gemeente opgave doen over de samenstelling van het dagelijks bestuur
 • In april
  • Het inschrijfformulier controleren op de juiste gegevens en versturen naar contactpersonen van de deelnemende verenigingen.
  • Vergaderruimte reserveren voor de algemene leden vergadering en de scheidsrechterscursus.
 • In juni
  • Inschrijfformulieren verzamelen en verenigingen benaderen die het formulier te laat inleveren.
  • De inschrijfformulieren bespreken met de competitieleider.
  • Notuleren en versturen verslag van de bestuursvergadering.
 • In augustus
  • De agenda voor de algemene ledenvergadering en notulen van de vorige algemene leden vergadering sturen aan de verenigingen.
  • Uitnodiging versturen aan de verenigingen voor de scheidsrechterscursus
 • In september ( 2 avonden ):
  • Aanwezig zijn bij de volgende bijeenkomsten:
   – Scheidsrechterscursus.
   – Het notuleren en uitwerken notulen van de algemene leden vergadering.
 • Van oktober t/m april( ± 28 avonden ):
  • Regelmatig aanwezig zijn op de dinsdagavond.
  • Invallen in de cabine op de dinsdagavond
  • Vraagbaak zijn voor iedereen op de speelavonden.
 • In januari
  • Notuleren en versturen verslag van de bestuursvergadering.

Functieomschrijving penningmeester.

 • Algemeen
  • Het verzorgen van een goede boekhouding.
  • Het financieel gezond houden van de stichting stadvolleybal Meppel.
  • Het jaarlijks in september maken van een financieel overzicht van uitgaven en inkomsten.
  • Het jaarlijks in september maken van een begroting.
 • In juni
  • Aanwezig zijn bij de bestuursvergadering en toelichting geven op de financiële situatie.
 • In september ( 2 avonden ):
  • Aanwezig zijn bij de volgende bijeenkomsten:
   – Scheidsrechterscursus.
   – Toelichting geven op de financiële uitgaven en begroting bij de algemene leden vergadering.
 • Van oktober t/m april( ± 28 avonden ):
  • Aanwezig zijn op de dinsdagavond voor het bezetten van de cabine.
  • Verstrekken wedstrijdformulieren en spelerskaarten en bijhouden uitslagen.
  • Spelerskaarten aanmaken en controleren
  • Vraagbaak zijn voor iedereen op de speelavonden.
  • Uitschrijven van boetes t.a.v. niet komen van scheidsrechters of opbouwers van de volleybalvelden.
  • Versturen van nota’s aan de verenigingen voor het innen van het inschrijfgeld.
  • Het betalen van rekeningen.
 • In januari
  • Aanwezig zijn bij de bestuursvergadering.

Functieomschrijving competitieleider.

 • In juni
  • Aanwezig zijn bij de bestuursvergadering en toelichting geven op aanmeldingen en competitie-indeling.
 • In juli ( ± 5 avonden ):
  • Zorgdragen voor het maken van een competitie-indeling n.a.v. de inschrijvingen.
  • Overleggen met de contactpersonen van de verenigingen over de opgave bij wijziging.
  • De voorstellen van de competitie-indeling en speeldata bespreken met het bestuur.
  • Het opstellen van de competitie in de computer (excel-model) + invullen scheidsrechters & zaalwacht
  • Indelen in het competitieschema van de “vrije”scheidsrechtersIn september ( ± 5 avonden ):
  • Het verzorgen van de eindcontrole van de competitie-indeling.
  • Advertenties combineren met de competitie-indeling.
 • In september ( 2 avonden ):
  • Aanwezig zijn bij de volgende bijeenkomsten:
   – Scheidsrechterscursus.
   – Algemene leden vergadering.
 • Van oktober t/m april( ± 28 avonden ):
  • Aanwezig zijn op de dinsdagavond voor het opzetten van de volleybalvelden.
  • Vraagbaak zijn voor iedereen op de speelavonden en beslissingen nemen in de lijn van het huishoudelijk reglement.
  • Iedere woensdag na de wedstrijden, uitslagen en standen mailen naar Boompers en website beheerders.
  • Overleg met Meppeler Courant voor foto van de kampioenen.
  • Verzorgen van de materialen(oa ballen oppompen)
  • Overleg met de sponsors over de bijdrage en periode van de sponsoring.
  • Nieuwsmededelingen versturen naar de contactpersonen van de verenigingen
 • In januari
  • Aanwezig zijn bij de bestuursvergadering.

Functieomschrijving leden

 • In juni
  • Aanwezig zijn bij de bestuursvergadering.
 • In september ( 2 avonden ):
  • Aanwezig zijn bij de volgende bijeenkomsten:
   – Scheidsrechterscursus.
   – Algemene leden vergadering.
 • Van oktober t/m april( ± 28 avonden ):
  • Aanwezig zijn op de dinsdagavond voor het bezetten van de cabine.
  • Verstrekken wedstrijdformulieren en spelerskaarten en bijhouden uitslagen.
  • Spelers kaarten aanmaken en controleren Vraagbaak zijn voor iedereen op de speelavonden.
  • Bijhouden van de website
 • In januari
  • Aanwezig zijn bij de bestuursvergadering.