Datum:         3 september 2019
Plaats:           sporthal scholengemeenschap Stad en Esch

 1. Opening
  Lubertus opent de vergadering en heet ieder van harte welkom
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
  Geen punten
 3. Notulen vergadering 10 september 2018
  Geen opmerkingen
 4. Verslag penningmeester
  Een kleine correctie op het financieel verslag: in het gedeelte financieel verslag staat bij de kas €101.10.
  Dit is het bedrag van vorig jaar. Het moet €51.10 zijn zoals in de kolom ernaast is vermeld.
 5. Verslag kascommissie
  Douwe Kaper doet verslag. Er zijn geen afwijkingen ontdekt en bij deze is het verslag goedgekeurd.
 6. Verkiezing  nieuwe kascommissie
  Volgend jaar zal Douwe opnieuw plaatsnemen in de kascontrolecommissie samen met Roelof Broekman.
  Gerné de Jonge is reserve.
 7. Mededelingen arbitrage
  zie punt 9
 8. Mededelingen competitieleider: indeling competitie
  • Er zijn 11 mixteams. Dit is voor de competitie indeling erg lastig.
   Quick heeft voor een extra mix-team alleen heren.
  • Wanneer er nog dames zijn uit andere teams die wel willen mixen, dan zou dit een 12e team op kunnen leveren.
   Dit is nog niet besproken met Quick.
  • De competitie start op 17 september. Het begint met een mix avond.
   De mix-avonden zijn weer apart van de reguliere competitie.
   Dit is 1x per maand (15/10, 19/11, 17/12, 14/1, 11/2, 11/3, 15/4).
  • Heren en dames starten beide in 2 klassen. Net als vorig jaar zal na de kerst een nieuwe indeling gemaakt worden.
   Er zijn 14 dames teams (8 in 1e klasse en 6 in 2e klasse) en 10 heren teams.
  • Dit weekend zal de indeling online komen.
  • Oosterboer, DZW en WKO moeten de namen van de spelers nog doorgeven. Dit graag per omgaande doen.
  • De netten zijn soms slecht. Janssen & Fritsen is in de vakantieperiode in de hal geweest. Het is nog niet bekend
   of er wat aan de netten is gedaan.
 9. Uitleg regels scheidsrechters
  • Er zal dit jaar geen scheidsrechter cursus worden gehouden. Voor vragen kan men bij Lubertus terecht.
  • Er zijn een aantal nieuwe regels binnen de NEVOBO die ook binnen SVM doorgevoerd gaan worden:
  • Start een team met 5 personen, dan mag een willekeurige speler uit de zaal (met spelerskaart) invallen.
  • Zodra de 6e persoon arriveert moet de set worden uitgespeeld met de leen-speler.
   Hierna mag de eigen speler meespelen.
  • Bij een tweede bal die als set-up op eigen helft wordt overgespeeld is het affluiten voor een technische fout ivm dubbel spelen niet meer nodig.
  • Het is toegestaan om de bal dubbel te raken. Dit geldt alleen wanneer de tweede bal aan de eigen kant wordt gespeeld. Terug wisselen van spelers mag alleen op dezelfde plek als waar hij/zij vandaan gekomen is.
  • Bij het serverende team is het voor de voorspelers toegestaan om op iedere positie aan het net te gaan staan.
  • Opstellingsfouten zijn niet meer van toepassing. Dit om het schermen verder terug te dringen.
   De afstand tussen de spelers dient minimaal 1 meter te zijn.
  • De nieuwe regels zullen ook op de website worden vermeldt.
 10. Aftreden en benoemen nieuw bestuurslid
  Margreet heeft aangegeven te willen stoppen als secretaresse.
  Ze volleybalt zelf niet meer en heeft dan ook minder binding met de SVM.
  Lubertus bedankt haar hartelijk voor de bewezen diensten ondersteund met een bloemetje.Tineke Bergsma (Quick) heeft aangegeven haar taak over te willen nemen.
  Niemand heeft bezwaar, dus bij deze goedgekeurd.
 11. Rondvraag
  Als in NL code rood wordt afgegeven i.v.m. gladheid, waarom gaat een volleybalavond dan wel door?

  Mocht een avond niet doorgaan, dan heeft de wedstrijdleiding de nummers van alle aanvoerders.
  Zij sturen dan een bericht. Dit kan ad-hoc worden beslist.
  De situatie kan in Meppel wel heel anders zijn dan landelijk.Bertha is 25 jaar verbonden aan SVM en wordt door het bestuur en de aanwezige verenigingen in het zonnetje
  gezet.

  Ze wordt hartelijk bedankt voor alle inzet die ze al die jaren heeft getoond.

 12. Sluiting
  Lubertus sluit de vergadering.