Datum:           1 september 2020

Plaats:            sporthal scholengemeenschap Stad en Esch

Aanwezig:      VCR, Quick, WKO, VCM, I Need It, Rouveen, Oosterboer, Meppel AZ, Stad en Esch en Wijhko

 1. Opening

Lubertus opent de vergadering en heet eenieder welkom. Dit jaar een kleinere club door de verplichte maatregelen. Van iedere vereniging is 1 afgevaardigde aanwezig.

 • Mededelingen en ingekomen stukken

Geen punten

 • Notulen vergadering 3 september 2019

Geen punten

 • Verslag penningmeester

Geen vragen.

Er is geld overgebleven ivm het niet hoeven betalen van de laatste weken zaalhuur. De contributie kan daarom voor dit seizoen gelijk blijven. Als dit niet het geval was geweest hadden we dit wel moeten herzien. Er zijn steeds minder teams die de zaalhuur met elkaar moeten opbrengen.

 • Verslag kascommissie

De jaarrekening is goedgekeurd. Controle gedaan door Douwe Kaper en Roelof Broekman.

Het bestuur wordt decharge verleend.

 • Verkiezing  nieuwe kascommissie

Volgend jaar zullen Roelof Broekman en Gerné de Jonge de kascontrole op zich nemen. Reserve is Stijntje Klomp.

 • Mededelingen arbitrage

Er is niets gewijzigd aan de regels.

Let op: Zorg dit jaar zelf voor een fluitje en pen. Deze zullen niet uitgeleend worden.

 • Mededelingen competitieleider: indeling competitie

Mix: 13 teams. poule van 8 en poule van 5.

Dames: 15 teams: poule van 8 en poule van 7. Vanaf december 3 klassen.

Heren: 8 teams. Deze zal in 1 poule starten. Na de kerst splitsen.

15 September start de competitie met een reguliere avond. De week erna een mix avond. Week 35/36 zal het schema op de website staan (in ieder geval de start).

Het schema loopt tot 13 april. De zaal hebben we tot de 20e. Evt. avond uitloop mogelijk mochten er wedstrijden om wat voor reden uitvallen gedurende het jaar.

Netten:

Er zijn 2 nieuwe netten. Deze worden ingezet aan de dames kant. Ankie kijkt of er nog 2 netten voor de andere kant te vinden zijn.

Er is een bruine container voor de netten. Voorzien van slot. Deze staat onder de trap bij veld 3. Ook de ballen zullen in deze container worden gedaan.

Website:

De website is vernieuwd. Remco de Jong heeft deze aangepast.

 • Toepassing corona maatregelen Sporthal Ezinge

Als eerste: BLIJF THUIS BIJ KLACHTEN

Vervolgens zijn de volgende regels van kracht:

 • Thuis omkleden
 • Handen desinfecteren bij binnenkomst
 • Volg de looproute naar de kleedkamer. LET OP: Kaarten en wedstrijdformulier ophalen VOORDAT je naar de kleedkamer gaat. Je kunt nl niet meer terug.
 • Blijf in de kleedkamer wachten tot je de zaal in kunt.
 • Neem schoenen en jas in de tas mee naar het veld (je komt niet meer terug in de kleedkamer)
 • Na de wedstrijd wachten op het veld tot het veld voor de deur naar buiten vrij is. (via de dubbele deuren naar buiten)
 • Naar de kantine via de trappen / tribune. → blauwe route
 • Na je wedstrijd de bal, scheidsrechtersstoel, telbord en reservebank schoonmaken met doekjes. Deze liggen bij het veld.
 • Materialen moeten bij terugplaatsen in de opslag worden schoongemaakt met de daar aanwezige doekjes. Hiervoor moet lijst worden getekend.
 • Het hokje van Berta wordt voorzien van een scherm. Bij Berta zitten is niet mogelijk. Het wedstrijd formulier is aangepast en vul je in de kleedkamer in.
 • Per team is er 1 formulier. De scheidsrechter vult beide in met de standen
 • Volgens de NEVOBO regels mag je geen handjeklap doen of ander onnodig contact. Hier op letten.

→ het uitgebreide protocol is terug te vinden op de website van gemeente Meppel.

 1. Rondvraag
 2. Lubertus: VCR graag zsm namen doorgeven van de spelers.
 3. Hennie Hartsuiker: heeft mix aparte kaarten? → ja. dubbele foto’s meenemen dus
 4. Roelof Broekman: Is de invallersbepaling gelijk gebleven? → ja
 5. Monique Schuitema: zijn er ook afvalzakjes voor de schoonmaakdoekjes? → goed punt. Gaan we regelen.
 6. Wat is de verhouding in een mix team? →  max 3 mannen in het veld.
 7. Berta Haandrikman: We zijn nog steeds 1 bal kwijt. Mocht je hem nog in je clubtas hebben, graag inleveren.

 8. Sluiting

Lubertus sluit de vergadering.

nagekomen bericht:

Stad en Esch (mix) en VCM AH Elzinga (dames) trekken zich terug. Ze kunnen niet genoeg spelers op de been krijgen.