Datum: 7 september 2021. 19:30 uur

Plaats: sporthal scholengemeenschap Stad en Esch

Aanwezig: Wijkho, VCM, Quick, v Dorsten MAZ, VCR, WKO, I Need it, VVO, Rouveen

Afwezig:         DZW

 1. Opening

Lubertus opent de vergadering en heet eenieder welkom. Blij dat we weer kunnen beginnen.

 1. Mededelingen en ingekomen stukken
  geen
 1. Notulen vergadering 1 september 2020
  geen opmerkingen. ook dit jaar weer zelf fluitjes meenemen. 
 1. Verslag penningmeester
Post onvoorzien is groot. dat is de post wat terug gestort is naar de verenigingen €90.00 per team
€500 ontvangst subsidie: dit is de frisse start subsidie die de gemeente heeft uitgereikt.
Het seizoen loopt financieel van 1-09 tot 31-08
 1. Verslag kascommissie
  De jaarrekening is goedgekeurd. Controle gedaan door Gerné de Jonge en Roelof Broekman. 

Het bestuur wordt decharge verleend.

 1. Verkiezing  nieuwe kascommissie
  Volgend jaar zullen Gerné de Jonge en Stijntje Klomp de kascontrole op zich nemen. Reserve is Johan Besselink
 2. Mededelingen arbitrage
  Er is niets veranderd in de spelregels. Wij gaan zelf ook niets veranderen.
 1. Mededelingen competitieleider: indeling competitie
  21 sept start tot uiterlijk 26 april.

mix avonden 2021:  28-09 / 26-09 / 23-11 / 21-12

14 damesteams (1 minder) 8 heren (gelijk), 10 mix teams (was 13)

dames en mix in 2 klassen. Heren in 1 klasse. In november herverdeling en heren in twee klassen.

→ nagekomen: mix zijn 11 teams.

 1. startavond 14 september a.s.
  aanmelden individueel of per team. 

Aanvang 19:30. inloop vanaf 19:00. aanmelden, omkleden en velden opbouwen. Lubertus heeft dan even de tijd om een speelschema in elkaar te zetten. Wedstrijdjes van ca. 15 minuten. 

We maken nog een uitnodiging voor de verenigingen om dit binnen de verenigingen door te sturen. 

Introducees zijn ook van harte welkom.

 1. Toepassing corona maatregelen Sporthal Ezinge
  Er zijn geen beperkingen. (muv live muziek). Er mag ook gedouched worden.

Vraag: Wat doen we als straks bij 75 man je alleen naar binnen mag als je bent gevaccineerd of getes? → Hier gaan we niet moeilijk over doen. Wel eigen verantwoording. Blijf thuis als je klachten hebt.

 1. Rondvraag
 • VCR, Quick  moeten de namen nog inleveren
 • Stijntje: wanneer is schema bekend → deze week september/oktober. Week erna de rest.
 • Gerdrik: doen we iets aan promotie voor de mixcompetitie. Alleen voor de startdag gedaan. Gerdrik wil wel een flyer maken en deelt dit met SVM voor verspreiding binnen de verenigingen (facebook). 
 • Gerné: de data voor de mixteams graag op tijd bekend om dit met potentiële mensen te delen. → Dit is niet helemaal goed gegaan. Was wel de bedoeling.
 • Jolanda Tepper: kan de website bijgewerkt worden. Er staan nog oude gegevens op. / website beheer doen Erik en Lubertus. Dit goed actueel houden.
 1. Sluiting

De vergadering wordt gesloten.