Notulen jaarvergadering SVM Meppel
Datum: 13 september 2022. 19:30 uur
Plaats: topsporthal Ezinge
aanwezig: MAZ-v.Dorsten, VVO, Quick, DZW, VCR, Wijhko, WKO, I Need It, VCM, NVC,
Rouveen (geen presentielijst getekend)
afwezig: –

 1. Opening
  Lubertus opent de vergadering en heet iedereen welkom. Nu in het klaslokaal. Mooie locatie.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
  Er zijn geen binnengekomen stukken.
 3. Notulen vergadering 7 september 2021
  Geen opmerkingen over de vorige notulen
 4. Verslag penningmeester
  Er zit een typefout in het jaarverslag: toegenomen vermogen (dus afgenomen): -€955.02 ipv €955.07
  Door corona jaren weinig verschil. al jaren staat een vast bedrag op de spaarrekening. er hoeft geen
  contributie verhoogd te worden.
  Als we wat willen melden we het nu vaak bij de gemeente. Die betalen die investeringen dan vaak.
  Dan hebben wij die kosten niet.
  Wat de zaalhuur gaat worden is bij Berta niet bekend. Daarom hoog ingeschat. Dit blijkt te staan op
  de bevestiging van de gemeente. Die is in bezit van Lubertus. Dit even checken en aan Berta
  doorgeven (actie Lubertus)
  Bij geen gebruik (zoals bij Corona) krijgen we automatisch het geld terug.
 5. Verslag kascommissie
  De jaarrekening is goedgekeurd. Controle gedaan door Johan Besselink en Roelien van der Weide.
  Het bestuur wordt decharge verleend.
 6. Verkiezing nieuwe kascommissie
  volgend jaar Johan Besselink en Stijntje Klompe. reserve: Agnes Bouwknegt.
 7. Mededelingen arbitrage
  Er zijn geen wijzigingen in de spelregels. Ook wij gaan geen regels wijzigen.
  Op de website staan de toevoeging op de spelregels specifiek voor ons.
  Alle netten gaan nu in de container en op slot. De netten zijn nu allemaal van SVM.
  → noot achteraf: Er is toch een wijziging in de spelregels tav de opstelling bij opslag. Raadpleeg de
  website voor informatie.
  Pagina 1 van 2
  Notulen jaarvergadering SVM Meppel
 8. Mededelingen competitieleider: indeling competitie
  Start seizoen 27 september.
  Mix avonden 2022: 04 okt / 8 nov / 29 nov / 20 dec
  Aantal teams: 8 heren, 15 dames, 11 mix (1 damesteam meer dan vorig jaar, rest gelijk gebleven)
  Heren halve competitie t.m 6 dec. Dan naar twee klassen hele competitie.
  Dames 2 klassen Indeling teams op basis van uitslag vorig jaar. halve competitie tot 6 dec. Daarna
  naar 3 klassen.
  Mix: Hele competitie tot 17/1. Na deze competitie bekijken of klassen moeten worden herverdeeld.
  Het schema van de komende wedstrijden komen deze week op de site.
 • standaard invallersbepaling wordt weer van kracht. Geen corona uitzonderingen meer. Zie de
  website voor de juiste invallersbepaling.
 • LET OP: Zet bij de inleen persoon een kruisje zodat Berta kan zien dat er een invaller is
  geweest. Geef dit door aan de aanvoerders.
 • van laag naar hoog: na 10x speel je je vast
  van hoog naar laag: max 1x per persoon per maand bij max van 4 spelers.
 1. Rondvraag
 • mixteams altijd 2 wedstrijden op een avond: ja
 • scheidsrechters minimaal 10 min van te voren zich melden bij Berta.
 • vorig jaar met een beker naar huis gegaan: graag inleveren bij Lubertus. Dan wordt de naam
  gegraveerd
 • nieuwe teams: denk aan pasfoto’s
 1. Demonstratie ophangen netten
  Na het ophangen van de netten afzakkertje in de kantine. aangeboden door de gemeente (frisse start
  subsidie)
 2. Sluiting
  Lubertus sluit het formele gedeelte.